POST YANG LEPAS

Kepada guru dan pelajar yang mengunjungi blog ini, terima kasih kerana memberikan sokongan dan semoga anda mendapat manfaat.


Sila semak terbitan (post) yang lepas kerana terdapat perbincangan penting yang tidak akan diulangi dalam terbitan-terbitan yang baru.

Bagi tajuk penekanan komsas antologi selain daripada yang dimuatkan dalam terbitan, sila semak jadual analisa pada halaman ANALISA SOALAN KOMSAS

Tajuk Penekanan Novel Tahun 2014


Tajuk yang sudah keluar dalam SPM Jun dan November Tahun-tahun Lepas

-Perwatakan watak utama
-Persoalan
-Sinopsis
-Peristiwa Teladan
-Tema
-Pengajaran
-Latar Tempat
-Latar Masa
-Nilai Murni

Tajuk yang Perlu Diberi Penekanan
Sila bincang bersama guru anda dengan teliti

-Plot (perkembangan plot - permulaan, perkembangan, klimaks, peleraian / teknik plot)
-Watak Sampingan
-Nilai Kemasyarakatan
-Peristiwa Menarik
-Teknik Penceritaan dan Teknik Plot
-Latar Kemasyarakatan

Tajuk Penekanan Komsas SPM Tahun 2014 (Dirgahayu Bahasaku)

PUISI TRADISIONAL


1) Baca puisi di bawah dengan teliti,kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Gurindam Tonggak Dua Belas

Hendak pandai menghargai masa,
Jangan dinanti esok lusa.

Ketekunan akan  membawa kejayaan,
Kegigihan bekerja dengan keupayaan.

Wajah ceria keseronokan bekerja,
Usah berduka bermuram durja.

Hidup dalam kemuliaan kesederhanaan,
Bertindak dengan penuh kebijaksanaan.

Ketinggian peribadi jadi amalan,
Ketelusan hati jadi bekalan.

Kekuatan sifat baik hati,
Bertimbang rasa dan bersimpati.

Pengaruh kepimpinan melalui teladan,
Baik buruk jadi sempadan.

Menjadi kewajipan menjalankan tugas,
Walaupun sederhana tetapi tegas.

Kebijaksanaan berhemat perlu diutama,
Tidak membazir teliti saksama.

Keutamaan kesabaran fikiran tenang,
Perkara susah menjadi senang.

Peningkatan bakat diberi sokongan,
Tunjukkan kebolehan jadikan dorongan.

Nikmat mencipta budaya kreatif,
Kembangkan bakat semoga aktif.

Mohd Sidek Mohd Dollah (Mas Adeki) (Penyelenggara)
Seuntai Kasih Secebisharapan, 2007
Akam Print


i.                     Nyatakan cara menghargai masa berdasarkan puisi di atas. ( 2m )
ii.                   Pada pendapat anda, apakah kesan jika seseorang itu tidak menghargai masa? ( 3m )
iii.                 Nyatakan empat nilai murni yang terdapat salam puisi atas. ( 4m )


Tajuk Penekanan Komsas SPM Tahun 2014 (Harga Remaja)

PUISI TRADISIONAL


1) Baca puisi di bawah dengan teliti,kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Gurindam 12 fasal yang Keenam

Cahari olehmu akan sahabat,
Yang boleh dijadikan ubat.

Cahari olehmu akan guru,
Yang boleh tahukan tiap seteru.

Cahari olehmu akan isteri,
Yang boleh menyerahkan diri.

Cahari olehmu akan kawan,
Pilih segala orang setiakawan.

Abu Hassan Sham (Penyelenggara)
Puisi-puisi Raja Ali Haji, 1993
Dewan Bahasa dan Pustaka


i.                     Jelaskan maksud rangkap pertama puisi di atas. ( 2m )
ii.                   Pada pendapat anda, apakah ciri-ciri seorang kawan yang setia? ( 3m )
iii.                 Huraikan nilai kesetiaan yang terdapat dalam puisi di atas. ( 4m )


Pelajar Maahad Tahfiz Mati Tergantung Di Dalam Tandas Kejadian Berlaku Di Kelantan

[Gambar] Pelajar Maahad Tahfiz Mati Tergantung Di Dalam Tandas Kejadian Berlaku Di Kelantan | Misteri bau busuk dalam tandas asrama di sebuah sekolah di Kok Lanas pagi semalam, terbongkar apabila penyelia asrama terbabit, menemui mayat seorang pelajar dalam keadaan tergantung dengan kain pelekat dalam tandas yang terkunci.