Punca Kematian Nur Syazwanie Arifin


BONGKAR!!! Punca Kematian Nur Syazwanie Arifin [SAKSIKAN...] 

PASIR PUTEH - Pelajar perempuan Maahad Saniah di sini yang meninggal dunia ketika menjawab kertas satu Bahasa Melayu, Sijil Pelajaran Malaysia semalam berpunca daripada saluran darah ke jantung pecah.

Ketua Polis Daerah Pasir Puteh, Deputi Supritendan Mohd. Kamal Zainal berkata, punca kematian Nur Syazwanie Arifin, 17 disahkan oleh doktor pakar dari Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Bharu, Dr. Wan Zamri Wan Nawawi selepas bedah siasat dijalankan.

Beliau berkata, berdasarkan hasil bedah siasat itu maka pihaknya telah mengklasifikasikan kes tersebut sebagai kematian mengejut dan jenazah Allahyarham telah di benarkan dituntut oleh keluarganya untuk dikebumikan. - Kosmo.


Dia jatuh semasa menjawab soalan kertas 1 Bahasa Melayu.

Aplikasi Cara Menjawab Soalan Novel

Selamat menempuh peperiksaan SPM yang bermula besok dengan kertas Bahasa Melayu Kertas ! dan Kertas 2.

Contoh yang diperturunkan untuk menjawab soalan bahagian novel di sini adalah berasaskan novel SDL sahaja. Calon diminta mengaplikasikan cara menjawab soalan berkenaan dengan novel kajian zon masing-masing.

Semoga dapat memberikan manfaat kepada semua calon.

Contoh Jawapan Novel SDL - Teknik Plot

Pengarang telah menggunakan beberapa teknik plot agar penyampaian cerita menjadi lebih menarik. Nyatakan tiga teknik plot yang terdapat dalam novel kajian anda.

Penggunaan plot dalam sesebuah novel bergantung pada kreativiti seseorang pengarang. Pengarang biasanya menggunakan lebih daripada satu teknik agar menyampaian cerita menjadi lebih menarik. Dalam novel Sutera Dalam Lukisan, terdapat tiga teknik plot yang digunakan oleh pengarang menjadikan novel ini lebih menarik walaupun plotnya mengikut kronologi.

Contoh Jawapan Novel SDL - Perkembangan Plot

Plot dalam sesebuah cerita berkembang mengikut peringkat. Huraikan plot novel yang telah anda baca.

Perkembangan plot dalam sesebuah novel berpunca daripada konflik yang berlaku antara watak-watak dalam cerita. Semakin rumit sesuatu konflik menyebabkan plot semakin berkembang. Konflik yang berlaku dalam novel Sutera Dalam Lukisan juga telah menyebabkan plot cerita ini berkembang dengan baik mengikut peringkatnya yang jelas.

Contoh Jawapan Novel SDL - Gambaran Masyarakat

Cerita dalam novel memaparkan kisah yang berlaku dalam sesebuah masyarakat. Berdasarkan novel yang anda kaji, huraikan tiga peristiwa yang menggambarkan kepincangan masyarakat.

Kepincangan masyarakat adalah gambaran sesuatu peristiwa, pemikiran dan tindakan  watak yang tidak bernilai dan  sepatutnya berlaku dalam masyarakat. Hal ini sering diketengahkan oleh pengarang dalam novel-novel mereka termasuklah novel Sutera Dalam Lukisan. Terdapat beberapa gambaran peristiwa kepincangan yang perlu dinilai oleh pembaca.

Contoh Jawapan Novel SDL - Latar Masa

Setiap peristiwa dalam novel berlaku dalam latar masa tertentu. Berdasarkan novel kajian nada, jelaskan tiga latar masa yang penting.

Latar merupakan salah satu unsur dalam sesebuah novel. Ia juga merupakan aspek penting untuk menjadikan sesebuah cerita lebih realistik. Selain daripada latar tempat, latar masyarakat dan latar suasana, latar masa juga penting dalam mewujudkan satu ruang dalam cerita. Dalam novel Sutera Dalam Lukisan, terdapat beberapa latar masa yang penting.

Contoh Jawapan Novel SDL - Permulaan Novel

Permulaan yang menarik dalam sesebuah novel akan mempengaruhi pembaca untuk meneruskan pembacaan hingga akhir. Huraikan pernyataan tersebut berdasarkan novel kajian anda.

Permulaan sesebuah cerita sememangnya penting bagi seseorang penulis. Ia akan mempengaruhi pembaca sama ada pembaca akan terus membaca cerita mereka atau sebaliknya. Oleh itu penulis sedaya upaya akan memulakan cerita dengan perlbagai teknik untuk menarik pembaca. Demikian halnya dengan novel Sutera Dalam Lukisan.

Contoh Jawapan Novel SDL - Tajuk Novel

Tajuk sesebuah novel amat berkaitan dengan cerita dalam novel tersebut. Berdasarkan novel yang anda kaji, huraikan kesesuaian tajuk novel dan isinya.

Tajuk sesebuah novel amat penting bagi pengarang dan penerbit. Ia merupakan aspek penilaian pertama pembaca sama ada mahu membeli novel tersebut atau tidak. Tajuk novel Sutera Dalam Lukisan merupakan tajuk yang simbolik. Ia menjadi simbol kepada cerita yang terdapat dalam novel ini secara keseluruhannya.

Contoh Jawapan Novel SDL - Penyelesaian Konflik oleh Watak

Kebanyakan konflik dalam cerita sesebuah novel melibatkan watak utama. Jelaskan cara watak utama menyelesaikan konflik yang dihadapi berdasarkan novel yang telah anda baca.

Konflik merupakan unsur penting dalam sesebuah cerita. Ia akan menggerakkan plot cerita tersebut. Konflik juga akan melibatkan watak utama sama ada konflik luaran atau konflik dalaman. Watak utama dalam novel Sutera Dalam Lukisan juga mengalami konflik luaran. Namun cara watak tersebut menyelesaikan konflik itu bergantung kepada kreativiti pengarang.

Contoh Jawapan Novel SDL - Nilai Ketekunan

Cerita dalam novel menyelitkan banyak nilai murni. Berdasarkan novel yang telah anda pelajari, huraikan tiga contoh yang menunjukkan nilai ketekunan.

Nilai murni merupakan salah satu unsur pengajaran yang terdapat dalam karya-karya penulisan kreatif termasuklah novel. Pengarang akan menyelitkan nilai-nilai tersebut di dalam sesuatu peristiwa yang dipaparkan dalam novel tersebut. Dalam novel Sutera Dalam Lukisan juga pengarang telah menyelitkan banyak nilai termasuklah nilai ketekunan melalui beberapa peristiwa.

Contoh Jawapan Novel SDL - Nilai Kemasyarakatan

Latar masyarakat yang dipaparkan dalam sesebuah novel mempunyai nilai tersendiri. Huraikan tiga nilai kemasyarakatan dalam novel yang anda kaji.

Latar merupakan salah satu unsur penting dalam sesebuah novel. Jika sesebuah novel itu menceritakan kisah masyarakat, sudah sememangnya latar masyarakat dalam novel itu lebih jelas. Nilai-nilai kemasyarakatan juga digambarkan di dalam cerita itu sama ada secara langsung atau tidak langsung. Dalam novel Sutera Dalam Lukisan juga terdapat nilai-nilai berkenaan.

Contoh Jawapan Novel SDL - Pertentangan Watak

Watak-watak dalam sesebuah novel akan bertentangan dengan sebahagian watak yang lain. Berdasarkan novel yang telah anda baca, nyatakan tiga peristiwa menunjukkan penentangan watak.

Penentang antara watak dalam sesebuah cerita merupakan aspek penting kerana ia akan mewwjudkan konflik dan menggerakkan cerita. Watak yang menentang watak lain biasanya watak antagonis. Dalam novel Sutera Dalam Lukisan juga terdapat beberapa watak yang menentang watak lain termasuklah watak utama.

Contoh Jawapan Novel SDL - Peristiwa Menarik

Novel yang telah anda baca mengandungi banyak peristiwa menarik. Nyatakan tiga peristiwa menarik dalam novel tersebut.

Sesebuah cerita terdiri daripada rentetan peristiwa hasil daripada konflik yang wujud antara watak. Daripada rentetan peristiwa itu, terdapat beberapa peristiwa yang menarik bagi pembaca. Ia memberikan kesan kepada pembaca dan jalan cerita dalam novel tersebut.

Contoh Jawapan Novel SDL - Peristiwa Teladan

Sesebuah novel banyak memaparkan peristiwa yang dapat dijadikan teladan. Berdasarkan novel kajian anda, jelaskan peristiwa yang memberi teladan kepada pembaca.

Selain daripada nilai, sesebuah cerita juga mengandungi pengajaran atau teladan yang berguna untuk disampaikan kepada pembaca. Ia diselitkan melalui sesuatu peristiwa yang berlaku dalam cerita tersebut. Melalui novel Sutera Dalam Lukisan juga pembaca akan mendapat pengajaran atau teladan daripada beberapa pristiwa yang berlaku.

Contoh Jawapan Novel SDL - Watak Sampingan

Watak sampingan dalam sesebuah novel juga penting dalam menggerakkan cerita. Nyatakan peranan satu watak  sampingan berdasarkan novel yang telah anda baca.

Selain daripada watak utama, sesebuah cerita terutamanya novel juga menampilkan watak-watak lain iaitu watak sampingan. Watak-watak ini membantu mewujudkan konflik dan mengembangkan jalan cerita. Dalam novel Sutera Dalam Lukisan, terdapat beberapa orang watak pembantu yang memainkan peranan tertentu dalam mengambangkan dan menggerakkan cerita.

Contoh Jawapan Novel SDL - Konflik

Konflik yang timbul dalam cerita membuatkan cerita semakin berkembang. Berdasarkan novel kajian anda, nyatakan peranan watak utama dalam menyelesaikan konflik.

Jalan cerita atau plot dalam sesebuah novel tidak akan berkembang jika tidak ada konflik. Watak utama dalam novel akan memainkan peranan penting dalam menyelesaikan konflik terutamanya konflik yang melibatkan dirinya sendiri. Peranan itu juga dapat dikesan dalam Novel Sutera Dalam Lukisan.

Contoh Jawapan Vovel SDL - Nilai Kasih Sayang

Nilai kasih sayang terdapat dalam kebanyakan novel yang bercorak kemasyarakatan. Nyatakan tiga nilai tersebut berdasarkan novel kajian anda.

Kasih sayang adalah satu nilai yang bersifat universal. Nilai ini terkandung dalam novel-novel yang bercorak kemasyarakatan. Ia diselitkan melalui beberapa watak dalam novel tersebut termasuklah  novel Sutera Dalam Lukisan. Nilai ini wujud dalam beberapa bentuk bergantung kepada hubungan seseorang watak dengan watak yang lain dalam cerita tersebut.

Contoh Jawapan Novel SDL - Pengajaran

Pembaca novel akan mendapat banyak pengajaran berguna yang boleh dijadikan panduan hidup. Huraikan tiga pengajaran utama yang dapat anda petik daripada novel yang telah anda kaji.

Selain daripada tema dan persoalan, pengarang juga menyelitkan beberapa pengajaran dalam cerita yang disampaikan. Ia disampaikan melalui sesuatu persitiwa dan tindakan watak. Setelah membaca novel Sutera Dalam Lukisan, pembaca akan dapat mengesan pengajaran dengan mudah melalui peristiwa dan tindakan wataknya.

Contoh Jawapan Novel SDL - Cabaran Watak Utama

Watak utama dalam sesebuah novel banyak menghadapai cabaran. Nyatakan cabaran watak utama dalam novel yang anda baca.

Watak utama dalam sesebuah novel biasanya akan bergerak mengikut cerita. Oleh itu dia melalui pelbagai konflik dan cabaran untuk mendapatkan kemenangan pada akhir cerita. Demikian juga dengan watak Bujei dalam novel Sutera Dalam Lukisan. Sebagai watak utama dia menghadapi beberapa cabaran sehingga dia mendapat kemenangan pada akhir cerita.

Contoh Jawapan Novel SDL - Watak Penting/Utama

Watak adalah unsur penting yang menghidup dan menggerakkan cerita. Huraikan tiga perwatakan watak utama dalam novel yang anda baca.

Watak merupakan salah satu unsur penting dalam sesebuah novel yang bercorak kemasyarakatan. Cerita tidak akan wujud tanpa watak. Sebagaimana novel yang lain, novel Sutera Dalam Lukisan  juga mengandungi watak utama. Watak ini mempunyai ciri-ciri atau perwatakan tersendiri sesuai dengan peranannya dalam cerita.

Contoh Jawapan Novel SDL - Persoalan Kegigihan

Novel yang telah anda kaji mengandungi beberapa persoalan utama. Huraikan tiga peristiwa yang mendokong persoalan kegigihan dalam novel tersebut.

Setiap cerita dalam novel diselitkan dengan beberapa persoalan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Pembaca dapat mengesan setiap persoalan daripada sesuatu peristiwa yang berlaku. Setelah membaca novel Sutera Dalam Lukisan, pembaca akan dapat mengesan beberapa peristiwa yang mendokong persoalan kegigihan yang cuba dikongsi oleh pengarang.

Contoh Jawapan Novel SDL - Klimaks Plot

Klimaks merupakan unsur utama dalam plot sesebuah cerita. Daripada novel yang telah anda baca, jelaskan persitiwa yang menjadi klimaks dalam novel tersebut.

Plot terdiri daripada empat unsur utama. Salah satu unsur plot yang penting ialah klimaks. Pada peringkat ini, perkembangan plot sesebuah cerita memuncak. Konflik watak mencapai tahap ketegangan yang paling tinggi. Ia digambarkan dengan peristiwa pertentangan antara dua watak atau antara watak dengan dirinya sendiri.

Contoh Jawapan Novel SDL - Pengakhiran Cerita

Pengakhiran sesebuah cerita dalam novel biasanya akan memberikan kepuasan kepada pembaca. Huraikan pendapat tersebut berdasarkan novel yang telah anda kaji.

Pengakhiran sesebuah cerita adalah merupakan salah satu daripada unsur plot dalam sesebuah novel. Terdapat beberapa jenis pengakhiran cerita yang dipraktikkan oleh pengarang. Walau bagaimanapun kebiasaannya pengarang memilih untuk mengakhiri cerita mereka dengan memberikan kepuasan kepada pembaca. Demikian juga dengan pengakhiran cerita dalam novel Sutera Dalam Lulisan.

Contoh Jawapan Novel SDL - Latar Tempat

Latar tempat yang terdapat dalan sesebuah novel menjadikan cerita lebih realistik. Berdasarkan novel yang telah anda kaji, huraikan tiga latar tempat utama.

Latar tempat amat penting dalam sesebuah cerita terutamanya novel. Ia menjadikan cerita dalam novel tersebut lebih realistik dan berjejak di bumi nyata. Dalam novel Sutera Dalam Lukisan, terdapat beberapa latar tempat utama yang difokuskan dalam cerita.  Sebahagian besar perkembangan cerita berlaku di tempat-tempat tersebut.

Contoh Jawapan Novel SDL - Latar Masyarakat

Cerita dalam novel sememangnya memaparkan latar masyarakat sezaman. Nyatakan tiga latar masyarakat yang terdapat dalam novel yang telah anda baca.

Salah satu unsur penting dalam sesebuah novel ialah latar. Jika sesebuah novel itu menceritakan kisah masyarakat, sudah sememangnya latar masyarakat dalam novel itu lebih jelas. Demikian juga dengan novel Sutera Dalam Lukisan. Ia memaparkan beberapa latar masyarakat dengan jelas sebagai salah satu unsur penting dalam penyampaian cerita.

Contoh Jawapan Novel SDL - Nilai

Banyak peristiwa yang dipaparkan dalam novel mengandungi nilai murni. Berdasarkan novel yang telah anda baca, bincangkan tiga peristiwa yang membawa nilai murni yang berbeza.

Novel-novel yang bertema kemasyarakatan sememangnya ditulis untuk mendidik ahli masyarakat terutamanya pembaca. Oleh yang demikian, terdapat banyak nilai murni yang diselitkan oleh pengarang melalui rentetan peristiwa dalam novel tersebut. Peristiwa yang mengandungi nilai murni juga banyak terdapat dalam novel Sutera Dalam Lukisan.

Contoh Jawapan Novel SDL - Persoalan

Pengarang menyelitkan beberapa persoalan dalam novel yang telah anda baca. Huraikan tiga persoalan utama dalam novel tersebut.

Salah satu aspek pemikiran yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam sesebuah novel ialah persoalan. Ia merupakan isu yang perlu difikirkan oleh pembaca di samping menghayati ceritanya. Demikian juga dengan novel Sutera Dalam Lukisan. Ia mengandungi beberapa persoalan utama yang mengajak pembaca berfikir.

Contoh Jawapan Novel SDL - Tema

Tema yang menarik merupakan pendorong kepada pembaca untuk membaca sesebuah novel. Huraikan tema novel yang telah anda baca.

Tema memainkan peranan penting selain daripada jalan cerita dan gaya bahasa. Ia akan menarik minat pembaca membaca sesebuah novel hingga ke muka surat terakhir. Demikian juga dengan novel Sutera Dalam Lukisan. Tema novel ini sememangnya menarik minat pembaca.