NILAI DAN PENGAJARAN

Nilai dan Pengajaran : Adakah ia satu unsur yang sama atau berlainan. Masalah ini bukanlah masalah yang besar kerana guru sendiri pun (saya rasa) sudah arif dan tidak terkeliru dengan unsur tersebut. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa orang pelajar saya yang berfahaman bahawa nilai dan pengajaran adalah satu unsur yang sama apabila diperhatikan melalui jawapan ujian atau peperiksaan mereka. Kenapa hal ini masih berlaku sedangkan ia merupakan aspek yang mudah..?


Nilai mengikut tafsiran Kamus Dewan merupakan 'sikap ketinggian' seseorang atau sesebuah masyarakat dari segi pemikiran dan tindakan. Antara contoh sikap ketinggian ini adalah nilai simpati, nilai pengorbanan, nilai ketaatan, nilai baik hati, nilai kerjesama, nilai keimanan, nilai merendah diri dan sebagainya.

Manakala pengajaran pula adalah 'peringatan atau pedoman' daripada peristiwa dan tindakan seseorang. Oleh kerana ia merupakan satu peringatan, maka ia mestilah mempunyai perkataan yang bersifat 'peringatan', contohnya - jangan, usah dan lain-lain untuk 'peringatan' yang berbentuk larangan, manakala - mesti, perlu, patut dan lain-lain untuk 'peringatan' yang berbentuk suruhan.

Ada pelajar yang masih keliru dengan kedua unsur ini adalah kerana mereka begitu terikat dengan pembacaan buku ulasan yang terdapat di pasaran. Daripada pemerhatian saya, terdapat buku ulasan Komsas yang menggabungkan nilai dan pengajaran ini dalam buku tersebut sebagai subtopik. Maka pelajar beranggapan bahawa, apabila soalan tentang nilai, itulah jawapan dan dara menjawabnya. Apabila soalan tentang pengajaran, itulan jawapan dan dara menjawabnya.

Ingat, nilai dan pengajran adalah dua unsur yang berbeza. Pelajar perlu penjelasan daripada guru sekirany masih keliru.

No comments:

Post a Comment