TEKNIK PLOT DAN TEKNIK PENCERITAAN

Adakah Teknik Plot dan Teknik Penceritaan satu perkara yang sama? Ada yang menggunakan nama 'Teknik Plot' dan ada yang menggunakan nama 'Teknik Penceritaan'. Atau dua perkara yang berbeza sebenarnya..?

Saya menulis dua buah buku ulasan Komsas. Satu Usalan Antologi Harga Remaja dan satu lagi Ulasan Antologi Dirgahayu Bahasaku. Saya menulis untuk penerbit yang sama. Semasa menulis buku Ulasan Antologi Harga Remaja, saya telah memisahkan teknik kepada dua bahagian iaitu teknik plot dan teknik penceritaan. Apabila buku itu diterbitkan, saya dapati editornya telah menggabungkan semua teknik itu menjadi satu dan diletakkan di bawah satu sub tajuk iaitu Teknik Plot.

Apabila saya menulis buku kedua, Ulasan Antologi Dirgahayu Bahasaku, saya telah meletakkan semua teknik di bawah sub tajuk Teknik Plot. Editornya telah menghubungi saya dan memaklumkan bahawa saya perlu memisahkan antara teknik plot dengan teknik penceritaan kerana ia adalah dua perkara yang berbeza. Maka saya perlu memisahkannya. Editor buku ini dan editor buku saya yang pertama adalah orang yang berlainan.

Sebenarnya Teknik Plot dan Teknik Penceritaan adalah dua perkara yang berbeza.

TEKNIK PLOT merupakan satu teknik atau cara pengarang mengemukakan satu-satu peristiwa yang mempengaruhi plot sama ada plot satu-satu cerpen itu mengikut kronologi atau tidak. Atau kejutan dan suspens yang membuatkan plot berkembang atau memuncak.

TEKNIK PENCERITAAN pula adalah kaedah pengarang menyampaikan cerita. Di luar bidang KOMSAS, bagaimana carita disampaikan..? Ada melalui lagu, ada melalui syair, ada melalui pantun dan ada melalui dialog DJ radio. Begitu juga dalam satu-satu tulisan bentuk cereka. Dalam aspek penulisan untuk menyampaikan cerita, pengarang menggunakan beberapa kaedah atau teknik iaitu melalui dialog watak, monolog luaran watak, monolog dalaman watak atau penceritaan terus daripada pengarang sendiri/pemerian.

HARAP ISTILAH YANG BERBEZA DAN TEKNIK YANG BERBEZA INI DIPERBETULKAN OLEH GURU DAN PEMERIKSA KERTAS PEPERIKSAAN SENDIRI.

No comments:

Post a Comment