CARA BETUL MENGGUNAKAN BUKU ULASAN/RUJUKAN KOMSAS

Saya yakin ramai pelajar yang membeli dan menggunakan buku ulasan Komsas sama ada pelajar tingkatan empat atau lima. Daripada pemerhatian saya, ramai pelajar yang membawa dan menggunakan buku tersebut di dalam kelas untuk membuat rujukan semasa guru mengajar sesuatu tajuk atau menggunakannya untuk mengulangkaji. Tapi tahukah pelajar, bagaimana cara menggunakan buku ulasan tersebut dengan betul dan berkesan?

Saya tidak nafikan bahawa buku ulasan boleh menambahkan lagi pemahaman pelajar terhadap teks yang diajar oleh guru. Namun jika digunakan dengan cara yang tidak betul, pel;ajar tidak belajar melalui buku tersebut. Tetapi sebaliknya pelajar membaca dan menghafal/mengingat isi-isi dari buku tersebut. Anda perlu membaca dan mengingat tema, persoalan, watak dan perwatakan, latar, nilai, pengajaran, bentuk, teknik dan beberapa aspek lain. Itu hanyalah untuk satu karya dalam antologi. Berapa karya yang terdapat dalam antologi? Anda boleh dan berupaya untuk menbaca dan mengingat semuanya setiap karya?

SEBENARNYA CARA ITULAH YANG MEMBUATKAN ANDA BOSAN BELAJAR KOMSAS..!! ANDA BERASA SUKAR UNTUK MEMBACA,MENGINGAT DAN MENGHAFAL..! MAKA ANDA BERASA BAHAWA BELAJAR KOMSAS INI SUSAH..! (SELAIN DARIPADA TIDAK MINAT MEMBACA BAHAN SASTERA)

Pada post yang lepas, saya telah jelaskan sedikit tentang CARA MUDAH BELAJAR KOMSAS. Dalam post itu saya tekankan betapa pentingnya membaca teks asal dalam buku teks komsas untuk mengetahui cerita asal. Itu adalah asas yang penting. Sinambungan daripada itu, di sini saya akan jelaskan cara betul menggunakan buku ulasan. Baca dengan teliti dan ikuti langkah berikut dengan betul.

LANGKAH 1
-Baca teks asal sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam post yang lepas.
-Ingat perjalanan ceritanya.
-Barulah baca sinopsis dalam buku ulasan.

LANGKAH 2
-FAHAMI TENTANG SATU-SATU UNSUR SASTERA yang dijelaskan oleh guru anda dengan baik.
-FAHAMI CARA UNTUK MENGESAN UNSUR TERSEBUT DALAM CERITA atau puisi. Saya berikan satu contoh yang mudah. Katakan unsur sastera - perwatakan. Perwatakan seseorang dapat dikesan melalui tindakannya, dialognya, pemikirannya dan dialog watak lain tentangnya. (Rujuk post tentang UNSUR KOMSAS dalam post yang lepas)

LANGKAH 3
-Baca atau kaji tentang watak yang ditetapkan oleh guru - berkenaan tindakannya, dialognya, pemikirannya dan dialog watak lain tentangnya.

LANGKAH 4
-BUAT KESIMPULAN perwatakan berdasarkan perkara tersebut yang ditemui dalam teks. Kita ambil contoh watak 'ibu' dalam cerpen 'IBU DAN CEPER'. Antara tindakan 'ibu' ialah bekerja dari selepas subuh hingga ke maghrib dengan melakukan kerja sawah dan kerja lain. Jadi, kita boleh buat kesimpulan bahawa 'ibu' mempunyai perwatakan yang 'cergas', 'cekap' atau 'berkemampuan'. (Kita tidak boleh katakan dia rajin kerana dia terpaksa melakukan kerja itu)

LANGKAH 5
-CATAT seberapa banyak perwatakan watak yang dapat diperhatikan daripada tindakan, dialog, pemikiran dan dialog watak lain tentangnya.
-Catatan itu hendaklah beserta dengan contoh tindakan, dialog, pemikiran dan dialog watak lain yang menunjukkan perwatakan tersebut.

LANGKAH 6
-Barulah buka buku ulasan tentang tajuk berkenaan.
-BANDINGKAN CATATAN ANDA DENGAN NOTA YANG TERDAPAT DALAM BUKU ULASAN.
-Jika semua yang dinyatakan dalam buku ulasan itu terdapat pada cacatan anda, maknanya anda sudah belajar dan sudah faham dan sudah pandai.
-Anda akan berjaya mencari perwatakan watak dalam apa sahaja cerpen dan novel tanpa perlu merujuk kepada buku ulasan.
-ANDA TIDAK PERLU MENGHAFAL SEMUA YANG TERDAPAT DALAM BUKU ULASAN.

Selamat mencuba dan selamat berjaya..


No comments:

Post a Comment