MENGESAN PERWATAKAN WATAK

Bagaimana cara anda belajar KOMSAS. Atau bagaimana cara anda mengkaji sesebuah teks prosa, sama ada cerpen atau novel? Tidak dapat disangkal lagi bahawa pelajar berbincang dalam kelas bersama guru tentang perwatakan. Kemudian pelajar akal mengingat beberapa perwatakan watak yang dibincangkan. Jika dalam satu cerpen pelajar perlu mengingat sekurang-kurangnya dua watak, maka kalau enam cerpen dalam satu antologi, bermakna pelajar perlu mengingat dua belas watak. Pelajar akan terasa sukar dan itulah salah satu sebab kenapa pelajar kurang minat belajar KOMSAS. Kenapa anda tidak belajar dengan cara smart..?


Cara yang betul belajar KOMSAS ialah dengan cara memahami dan mengaplikasikan konsep sesuatu unsur sastera seperti yang saya jelaskan dalam post yang lepas. Pada post kali ini saya akan terangkan dengan lebih mendalam dan jelas. Untuk post kali ini saya akan menyentuh tentang perwatakan watak. Bagaimana pelajar dapan mengesan watak dalam cerita dan menjawab soalan peperiksaan tanpa mengingat dan menghafal nota yang diberikan oleh guru.

Pertama : Pelajar perlu tahu maksud perwatakan. Perwatakan juga disebut sebagai penokohan merupakan sifat peribadi seseorang watak dalam cerita sama ada sifat luaran atau dalaman. Sifat luaran termasuklah perlukisan tentang bentuk badan, perlakuan atau tindakan dan juga pertuturan.Manakala sifat dalaman termasuklah pemikiran dan perasaan watak.

Kedua : Pelajar perlu tahu bagaimana seseorang pengarang melukiskan perwatakan dalam cerita mereka. Perwatakan dalam cerita dapat dikesan oleh pembaca melalui ;

a. pemerian penulis secara langsung,

b. pemikiran dan tindakan watak itu sendiri,

c. dialog watak itu sendiri dan

d. dialog watak lain tertentang watak berkenaan.

Ketiga : Baca cerpen atau novel serta ingat jalan cerita dan ikuti perkembangan dua watak utama sahaja. JIka anda baca dengan teliti dan ingat jalan ceritanya, anda akan dapat mengesan perwatakan watak tersebut melalui empat kaedah di atas.

Nah, tidak perlu menghafal apa yang dicatat dan dibincangkan dalam kelas. Itu akan membuatkan anda rasa bosan dan tertekan. Aplikasi cara ini. Jika terdapat sebarang pertanyaan, sila email saya.

No comments:

Post a Comment