SOALAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN - PROSA KLASIK

 Soalan 2(c) Petikan Prosa Klasik

 Baca petikan prosaklasik di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.


Pada suatu hari ketika anak-anak geliung itu memikul kayu api dan mencari air di pulau, terlihat oleh jurumudi itu akan Awang Sulung. ”Eh, mengapa budak hitam itu duduk dan makan saja, Tuan Puteri Dayang Seri Jawa? Tidakkan ia disuruh bekerja seperti anak-anak geliung yang lain?”

Oleh sebab terlalu marah melihatkan telatah jurumudi itu, jawab Tuan Puteri Dayang Seri Jawa, ”Apa kau peduli, geliung ini bukan kepunyaanmu, bukan nasi kau yang dimakannya dan bukan air kau yang diminumnya.”

Tuan Puteri Dayang Seri Jawa mulai terfikir hendak menguji kecekapan Awang Sulung lalu di suruhnya Si Kembang Cina mengambil buyung suasa dan meminta Awang Sulung mengambil air. Sungguh ganjil, anak-anak geliung itu pergi ke pulau mencari air, tetapi Awang Sulung berkayuh ke tengah laut di tempat arus yang paling deras untuk mengambil air.

Setelah itu diberinya pula Awang Sulung sebilah parang, disuruh mencari kayu api. Orang mengambil kayu bakau dan temu laut, tetapi Awang Sulung mengambil batang nipah.

(Dipetik daripada cerita Pelayaran yang Penuh Peristiwa, dalam antologi Harga Remaja, Dewan Bahasa dan Pustaka, halaman 33 – 34)
  
(i)                  Apakah maksud rangkai kata hendak menguji kecekapan? ( 2 markah )

(ii)                Nyatakan perbuatan ganjil yang dilakukan oleh Awang Sulung dalam petikan di atas.       ( 3 markah )

(iii)               Pada pendapat anda, apakah cara lain yang dapat dilakukan oleh Tuan Puteri Dayang Seri Jawa untuk menguji Awang Sulung? ( 3 markah )

No comments:

Post a Comment