SOALAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN - SAJAK


 Soalan 2(d) Petikan Sajak

Baca sajak di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Di Perpustakaan

Melangkah ke ruangmu
Satu pertukaran yang kontras
Dari kehangatan merata
Ke kedinginan yang  menerpa
Terlalu hening di sini
Gua pendeta bersemadi
Di puncak sepi
Di sana sini
Kepala-kepala runduk meneliti
Mata dan fikir bersebati

Kamu ke ruang buku
Terlalu kerdil aku di sini
Terapung di laut ilmu
Tercurah berzaman
Dalam tak terselam
Betapapun kulayari
Bahtera ilmu di sini
Tak terteroka
Yang akan kucatat
Hanya setitik dari tinta
Yang akan kupetik
Hanya sebiji dari mutiara
Angkau adalah pusaka moyang
Gedung peradaban insan
Terhimpun berzaman

Bersemadi di sini
Aku adalah pelayar yang dahaga
Di dada samudera
Tak perpantai
Betapapun kuteguk darinya
Dahaga tak pernah langsai

Shafie Abu Bakar
Alam yang Hijau, 2007
Pekan Ilmu Publications Sdn. Bhd.

(i)                  Nyatakan suasana di dalam perpustakaan sebagaimana yang digambarkan oleh penulis dalam sajak di atas. ( 2 markah )

(ii)                Pada pendapat anda, apakah yang perlu dilakukan untuk menggalakkan orang ramai berkunjung ke perpustakaan? ( 3 markah )

(iii)               Jelaskan unsur gaya bahasa yang terdapat dalam sajak. ( 4 markah )

No comments:

Post a Comment