Contoh Jawapan Novel SDL - Nilai Ketekunan

Cerita dalam novel menyelitkan banyak nilai murni. Berdasarkan novel yang telah anda pelajari, huraikan tiga contoh yang menunjukkan nilai ketekunan.

Nilai murni merupakan salah satu unsur pengajaran yang terdapat dalam karya-karya penulisan kreatif termasuklah novel. Pengarang akan menyelitkan nilai-nilai tersebut di dalam sesuatu peristiwa yang dipaparkan dalam novel tersebut. Dalam novel Sutera Dalam Lukisan juga pengarang telah menyelitkan banyak nilai termasuklah nilai ketekunan melalui beberapa peristiwa.


Contoh yang menunjukkan nilai ketekunan dalam novel ini dapat diperhatikan pada watak utama iaitu Bujei. Salah satu contoh nilai ketekunan yang digambarkan dalam novel ini dapat diperhatikan daripada peristiwa Bujei mencuci motosikal Alias. Apabila Alias memerintahkannya mencuci motosikal tersebut, dia berasa gembira selain daripada takut kepada Alias. Dia gembira kerana Alias menjanjikan upah sebanyak satu ringgit. Disebabkan upah yang dijanjikan itu, Bujei mencuci motosikal Alias dengan tekun. Dia mencuci dengan tekun menggunakan berus dan sabun yang diminta daripada Mak Som. Motosikal Alias yang berlumpur itu juga dicuci dengan cermat agar tidak terdapat kesan lumpur. Jika tidak, Bujei tahu dia akan dibelasah oleh Alias.

Satu lagi nilai ketekunan yang terdapat pada watak Bujei ialah ketekunan dalam menerima pelajaran dan bimbingan untuk mengubah dirinya. Setelah berkenalan dengan Adila, Bujei mula sedar tentang potensi dirinya. Adila yang ikhlas untuk mengajar dan membimbingnya merupakan satu peluang yang tidak dilepaskan oleh Bujei. Walaupun dia dipengaruhi oleh perasaan suka kepada Adila, tetapi Bujei tekun menerima dorongan dan pelajaran daripada  Adila. Bujei akan datang ke rumah Sidang Saman untuk menemui Adila seperti yang dijanjikan terutamanya pada waktu petang. Ketekunannya belajar membuatkan dia berjaya membaca dan menulis perkataan-perkataan mudah. Ketekunannya menerima bimbingan daripada Adila membuatkan dia yakin pada dirinya.

Nilai ketekunan juga dapat diperhatikan melalui Adila. Dia tekun mengajar dan memulihkan keyakinan diri Bujei. Adila telah mengatur pertemuan demi pertemuan dengan Bujei. Walaupun pada awalnya dia diragui oleh masyarakat terutamanya Same’ah dan Mak Lamah sendiri, Adila tetap meneruskan usahanya. Dia berpendapat bahawa Bujei adalah manusia normal dan berhak hidup sebagai manusia yang normal yang lain. Adila dengan tekun membimbing Bujei memulihkan pemikiran dan kayakinan diri. Setelah difitnah oleh Alias, Adila hanya pulang sementara ke Kuala Lumpur. Dia kemudiannya datang kembali ke kampung semata-mata kerana untuk menyabung usahanya sehingga Bujei boleh berdikari.

Pembaca dapat mengesan nilai tersebut apabila membaca novel ini. Ia juga disampaikan oleh pengarang secara tidak langsung melalui tindakan watak. Nilai ini dapat dijadikan pengajaran kepada pembaca yang sensitif.

No comments:

Post a Comment