Contoh Jawapan Novel SDL - Tajuk Novel

Tajuk sesebuah novel amat berkaitan dengan cerita dalam novel tersebut. Berdasarkan novel yang anda kaji, huraikan kesesuaian tajuk novel dan isinya.

Tajuk sesebuah novel amat penting bagi pengarang dan penerbit. Ia merupakan aspek penilaian pertama pembaca sama ada mahu membeli novel tersebut atau tidak. Tajuk novel Sutera Dalam Lukisan merupakan tajuk yang simbolik. Ia menjadi simbol kepada cerita yang terdapat dalam novel ini secara keseluruhannya.


Sutera melambangkan kelembutan dan kecantikan. Namun ia berada dalam lukisan yang tidak dapat disentuh oleh sesiapa. Hanya orang yang sensitif terhadap seni sahaja dapat menulai keindahan lukisan tersebut. Sutera yang dimaksudkan dalam tajuk tersebut merujuk kepada watak utama dalam novel ini iaitu Bujei. Walaupun dia dianggap bodoh oleh sebahagian besar orang kampung, tetapi hati dan fikirannya cantik bagaikan sutera. Bujei seorang yang jujur. Walaupun dia hidup sebatang kara, tetapi dia tidak meminta-minta daripada orang lain. Dia masih ada maruah dan menjaga harga dirinya. Dia juga suka menolong orang dengan upah yang tidak pernah dinilainya. Hati dan perasaan Bujei yang sedemikian tidak dilihat oleh masyarakat setempat. Keadaan  dirinya demikian adalah akibat daripada tekanan masyarakat sekelilingnya termasuklah Harun dan Alias. Sejak kematian neneknya, Bujei seakan tidak wujud bagi masyarakat kampung itu kecuali Mak Som dan Sidang Saman sekeluarga.

Orang yang dapat menilai sutera dalam lukisan itu hanyalah Adila. Sejak dia bertemu dengan Bujei, dia merasakan bahawa Bujei tidak sebagaimana yang dilihat oleh masyarakat kampung. Daripada cerita Same’ah, Adila telah dapat membuat kesimpulan bahawa Bujei adalah manusia normal. Adila dapat mengesan keikhlasan dan kejujuran Bujei. Adila telah berusaha untuk memulihkan diri dan keyakinan Bujei. Daripada usahanya itu, Bujei telah yakin pada diri, dapat membaca perkataan mudah dan boleh berdikari. Dari situlah Adila dapat melihat keindahan dan kelembutan sutera yang tidak dapat dinilai oleh orang lain. Dibandingkan dengan Faizal, Adila telah memilih Bujei kerana Bujei mempunyai hati yang ikhlas dan jujur. Segala kisah itu terangkul dalam tajuk novel yang simbolik untuk difikirkan oleh pembaca.

Jelas bahawa tajuk novel ini adalah bersesuaian dengan isi cerita secara keseluruhannya. Tajuknya yang simbolik telah menambahkan lagi unsur kesenian dalam sastera. Ia menuntut daya sensitiviti pembaca untuk memahaminya.

No comments:

Post a Comment